İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG Politikası

  • Ulusal ve Uluslararası yasalara uygun çalışma disiplini.
  • Kazaya ve hastalığa izin vermeyen bir çalışma ortamı oluşturulması.
  • Faaliyetlerin İSG yönetim planı dahilinde oluşturulması ve yönetilmesi.
  • Efektif eğitim ve ekipman kullanma politikası.
  • Personel ile birlikte geliştirilmiş bir risk değerlendirme sistemi.
  • Aktif denetleme ve düzenleme süreçleri oluşturma.
  • Yerel otoriteler ile birlikte ve uyumlu hareket politikası.
  • Personel ve üst yönetim arasında sağlıklı ve efektif iletişim kanalları oluşturma.

 

Başkan'ın İSG Mesajı

BORDRILL gerçekleştirdiği operasyonların risklerinin bilincinde olarak personelini eğitmekte ve aldığı tüm önlemleri bu bağlamda değerlendirerek eğitim planları geliştirmekte, takibini yapmakta ve etkili denetleme süreçlerinden geçirerek mükemmelleştirmektedir. İnsana verilen değerin kazanımlarının farkında ekibimiz ve aktif katılımları ile operasyonlarımızı değerlendiriyor ve yönlendiriyoruz.
 

Yükleniyor
Bilgi Toplumu Hizmetleri