Kalite

Kalite Politikası

Kalite sistemimizin temeli müşteri memnuniyeti kabulü ile, ulusal ve uluslararası standartlara uyum içerisinde, sıfır uygunsuzluk ve şikâyetsiz bir müşteri memnuniyeti anlayışı ile, ölçülebilir bir değerlendirme sürecinin aktif denetleme süreci ile beraber etkileştiği, faaliyetlerimizde sürekli eğitim ve tatbikatların ön planda tutulduğu, efektif ekipman denetleme ve bakım süreçlerinin de kalite yönetim sistemi içerisine dahil edildiği, faaliyetimizde teknolojiyi ve yeni uygulamaları takip eden bir planlama ve operasyon yapısının yer aldığı, tüm sistemin belirli periyodlarda gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini sağlamak ana hedefimizdir.

Bunun yanında amacımız, Kalite Yönetim Sistemini eksiksiz bir şekilde uygulayarak, tüm personelin beyin fırtınası ile sürece katkı sağlamasını ve sistemi iyileştirme adına çalışmalar yapmasını yönetmek, sistem içerisinde yeniliklere açık bir politika ile en yalın ve kusursuz yapıyı oluşturmak ve kalite hedefleri çerçevesinde yönetmektir.

 

Başkan'ın Kalite Mesajı

BORDRILL’in kalite politikası müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuş olup bu doğrultuda operasyonlarını şekillendirmektedir. BORDRILL’in bünyesine entegre ettiği ISO ve OHSAS standartları firmanın hem kaliteye verdiği önemi, hem de faaliyetlerin standartlar dahilinde gerçekleştiğini göstermektedir.

Yükleniyor
Bilgi Toplumu Hizmetleri